Projekti u toku

Android LT Calculator (upute) - Profesionalna aplikacija za kalkulacije potrebne pri održavanju i projektiranju elektroničkih vaga sa 'strain gauge' mjernim ćelijama
Cloudscale - Cloudscale, web aplikacija kolska vaga: http://cloudscale.nogi.com.hr/